Putin ra lệnh đáp trả vụ thử tên lửa của Mỹ

Putin ra lệnh đáp trả vụ thử tên lửa của Mỹ

Putin yêu cầu Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác phân tích mối đe dọa từ vụ thử tên lửa của Mỹ để tìm biện pháp đáp trả.