Bò dưới sàn nhà, chui qua cửa để tranh mua trứng hạ giá ở Trung Quốc

Bò dưới sàn nhà, chui qua cửa để tranh mua trứng hạ giá ở Trung Quốc

Bất chấp cửa cuốn chỉ còn khe hẹp phía dưới, nhiều người vẫn cố bò dưới sàn nhà để tranh nhau mua trứng hạ giá.