Ông Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quy chế đặc biệt với Hong Kong

Ông Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quy chế đặc biệt với Hong Kong

Chính phủ Mỹ bắt đầu tước quy chế đặc biệt đối với Hong Kong, sau khi Trung Quốc thông qua nghị quyết về luật an ninh Hong Kong.