Người biểu tình đốt xe, ném hơi cay vào cảnh sát Paris

Người biểu tình đốt xe, ném hơi cay vào cảnh sát Paris

Đụng độ xảy ra khi người dân Pháp tổ chức biểu tình vào cuối tuần thứ tư liên tiếp, dù quy mô lần này nhỏ hơn cuộc bạo loạn tuần trước.