Bắc Kinh nổi giận với Mỹ vì sáng kiến “tẩy chay” thiết bị của Trung Quốc

Bắc Kinh nổi giận với Mỹ vì sáng kiến “tẩy chay” thiết bị của Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích sáng kiến “Mạng lưới sạch”của Mỹ - kế hoạch nhằm mở đường cho các nước “cấm cửa” thiết bị công nghệ của Bắc Kinh.