Xoài Việt sắp được bán tại Mỹ sau 10 năm đàm phán

Xoài Việt sắp được bán tại Mỹ sau 10 năm đàm phán

Mỹ sẽ trở thành thị trường xuất khẩu thứ 40 của quả xoài Việt Nam.