Mua xổ số sau khi nhà cháy rụi, người đàn ông trúng triệu đô

Mua xổ số sau khi nhà cháy rụi, người đàn ông trúng triệu đô

Ông chồng Canada không thể tin vào mắt mình khi kiểm tra kết quả xổ số và dự định xây lại ngay ngôi nhà mới.