Nga ra 'tối hậu thư', trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ

Nga ra "tối hậu thư", trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ

Nga yêu cầu 10 nhà ngoại giao Mỹ về nước trước ngày 21/5 nhằm đáp trả động thái tương tự của Washington.