Rất nhiều nạn nhân đã dính “bẫy” cho quá giang của một thanh niên gốc Việt

Rất nhiều nạn nhân đã dính “bẫy” cho quá giang của một thanh niên gốc Việt

Vào ngày thứ 5, cảnh sát trưởng quận hạt Canadian County tin rằng, có rất nhiều phụ nữ là nạn nhân trong vụ bắt cóc và cưỡng hiếp vào năm 2017. Nghi can gây ra trọng tội này là Hoàng Vinh Huy Trần, 21 tuổi.