Chuyện ‘dưỡng nhi đãi lão’ ở xứ người

Chuyện ‘dưỡng nhi đãi lão’ ở xứ người

Có lần, tôi viết trên Facebook về hoàn cảnh những nhân viên tới tuổi nghỉ hưu vẫn làm việc vất vả lo cho cuộc sống xế chiều.