Trump chốt địa điểm họp với Kim Jong-un

Trump chốt địa điểm họp với Kim Jong-un

Trump nói rằng cả ông và Kim Jong-un đều mong chờ cuộc gặp, đồng thời thông báo địa điểm đã được ấn định nhưng chưa công bố cụ thể.