Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Trung Quốc không có khả năng kháng cự

Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Trung Quốc không có khả năng kháng cự

Bom nợ ngân hàng, những con số tăng trưởng ngày càng thấp, những chi phí khổng lồ cho mạng lưới gián điệp, kiểm soát truyền thông, những bất ổn xã hội khi mâu thuẫn và những cuộc biểu tình ngày càng tăng cao… tất cả đã khiến cho Trung Quốc trở nên yếu thế trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang hao tổn không ít giấy mực của giới kinh tế tài chính nói riêng và dư luận toàn thế giới nói chung thời gian vừa qua.