Trung Quốc tìm cách cứu vãn thể diện sau lệnh áp thuế của ông Trump

Trung Quốc tìm cách cứu vãn thể diện sau lệnh áp thuế của ông Trump

Quyết định đánh thuế mới đây của Tổng thống Trump khiến Trung Quốc bất ngờ và đang tìm cách cứu vãn thể diện, theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế.