Người gốc Việt được bổ nhiệm chức cao trong truyền thông Fox

Người gốc Việt được bổ nhiệm chức cao trong truyền thông Fox

Ông Đinh Đồng Phụng Việt (Đinh Việt), sinh năm 1968 tại Sài Gòn, đã chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc pháp lý và Chính sách của Công ty truyền thông Fox ở Hoa Kỳ.