Thị trấn xinh đẹp ở Ý sẵn sàng trả 236 triệu để ‘mời’ người nước ngoài đến định cư, điều kiện rất đơn giản!

Thị trấn xinh đẹp ở Ý sẵn sàng trả 236 triệu để ‘mời’ người nước ngoài đến định cư, điều kiện rất đơn giản!

Thị trấn Locana của Ý nằm trên dãy Alps là một nơi đẹp như tranh vẽ nhưng lại phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trong vài năm qua.