Thi nhập quốc tịch Mỹ và Quyền lợi của người có Thẻ xanh Mỹ

Thường trú nhân hợp pháp (người có “thẻ xanh”) trong thời gian 5 năm có thể xin nhập quốc tịch Mỹ. Nếu đã kết hôn với một công dân Mỹ, đương đơn có thể xin nhập quốc tịch sau 3 năm có thẻ xanh.

Bài viết thuộc 1c1d4df596d01da60385f0bb17a4a9e0 Tin nước Mỹmy
Thi nhập quốc tịch Mỹ và Quyền lợi của người có Thẻ xanh Mỹ
Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

Có những trường hợp ngoại lệ, nếu người xin nhập quốc tịch Mỹ đã phục vụ quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh, đương đơn đó có thể được nhập quốc tịch Mỹ mà không cần phải là một thường trú nhân. Để trở thành một công dân Mỹ, đương đơn phải nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ kèm theo các hình ảnh và giấy tờ liên quan.

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

Thời gian yêu cầu

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

Thời gian chờ đợi để hồ sơ xin nhập quốc tịch được Sở Bài viết thuộc 109a0ca3bc27f3e96597370d5c8cf03d Tin nước MỹDi Trú chấp thuận tùy thuộc vào từng thời điểm khác nhau. Thường thì khoảng từ 3 – 6 tháng.

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

Xin miễn thi nhập tịch vì lý do y tế

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

Điều kiện miễn thi nhập tịch đối với những người có những khiếm khuyết (disabilities) về cơ thể hoặc tâm lý được chẩn đoán bởi bác sĩ chuyên ngành, mà đương đơn đó không thể học anh văn, lịch sử hay chính trị Mỹ. Tiêu chuẩn để miễn thi nhập tịch đòi hỏi khá cao và yêu cầu phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp cùng với đơn xin miễn thi. Đơn xin miễn thi phải được điền và nộp cùng với Đơn xin nhập tịch. Khi Sở Di Trú nhận được cả hai đơn này, đơn xin miễn thi sẽ được tiến hành xét duyệt một cách kỹ lưỡng và người xin nhập tịch có thể được yêu cầu phải cung cấp thêm hồ sơ bổ sung nếu như những thông tin cung cấp chưa đầy đủ.

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

Xin miễn thi bằng Bài viết thuộc 539fd53b59e3bb12d203f45a912eeaf2 Tin nước Mỹtiếng Anh

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

Đương đơn được miễn đòi hỏi về trình độ tiếng Anh nhưng vẫn phải thi lịch sử và chính trị Mỹ nếu đương đơn:

  • 50 tuổi hoặc hơn tại thời điểm nộp đơn xin quốc tịch và đã có thẻ xanh trên 20 năm hoặc
  • 55 tuổi hoặc hơn tại thời điểm nộp đơn xin quốc tịch và có thẻ xanh trên 15 năm.
Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

Quyền lợi của người có Thẻ xanh Mỹ

Bài viết thuộc 1c1d4df596d01da60385f0bb17a4a9e0 Tin nước Mỹduy
Quyền lợi của người có Thẻ xanh Mỹ
Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân Mỹ (Thẻ xanh) có đầy đủ các quyền lợi như công dân Mỹ trừ việc được tranh cử, bầu cử, được làm việc trong một số cơ quan đặc biệt của Chính phủ Mỹ, được hưởng một số quyền lợi về chăm sóc sức khoẻ, phúc lợi xã hội chỉ dành riêng cho công dân Mỹ. Những quyền lợi của người có thẻ xanh bao gồm:

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ sau 5 năm sinh sống (lưu trú tại Mỹ ít nhất 6 tháng/năm);

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Được bảo lãnh thân nhân;

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Ra vào Mỹ không giới hạn số lần và không cần visa;

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Những người có thẻ xanh (trong độ tuổi đi học) được miễn học phí trường công từ tiểu học đến trung học, học phí đại học và cao học được áp dụng như công dân Mỹ (bằng 1/3 so với Bài viết thuộc 7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54 Tin nước Mỹdu học sinh);

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Có nhiều cơ hội việc làm hơn so với những người không có thẻ xanh hoặc quốc tịch Mỹ;

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Sinh viên (có thẻ xanh) được Chính phủ Mỹ cho mượn tiền không lãi (hoặc lãi rất thấp) dài hạn để đóng học phí;

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Xin hưởng tiền An Sinh Xã Hội (Social Security), tiền Phụ Cấp Bệnh tật SSI (Supplemental Security Income), và tiền trợ cấp chăm sóc Y tế (Medicare), nếu hội đủ điều kiện;

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Sở hữu bất động sản trên nước Mỹ;

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Xin bằng lái xe trong tiểu bang hoặc trong khu vực quý vị đang sống;

Bài viết thuộc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 Tin nước Mỹ

– Gia nhập vào một số binh chủng của Lực Lượng Vũ trang Mỹ…

Học cách hòa nhập với văn hóa Mỹ

Học cách hòa nhập với văn hóa Mỹ

Những ngày đầu đến Mỹ có thể bạn sẽ bị shock bởi văn hóa Mỹ cũng giống như các nước phương Tây, rất khác với văn hóa Á Đông. Những chia sẻ dưới đây có thể giúp bạn phần nào khỏi bị bỡ ngỡ khi đặt chân lên đất Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất