Thơ gửi TT Trump: Phép màu Thiên Chúa

Phép màu Thiên Chúa

Tâm nguyện cầu bất kể ngày đêm

Thần sẽ ban cho ý chí bền

Lương tri kết nối vô điều kiện

Phép màu Thiên Chúa sẽ bừng lên

Xứ sở Cờ hoa rất diệu kỳ

Tự do hạnh phúc chẳng ai bì

Lẽ nào lại mất vào tay giặc

Giặc đã đến rồi, đuổi giặc đi!

“Đuổi giặc” ban đầu không dùng roi

Dùng đòn pháp lý để thử coi

Cả nền pháp trị, từ chối trị

Thì đành tương kế tựu kế thôi

Tát cạn đầm lầy Washington

Phải dùng quyền lực, lẽ hiển nhiên

Giặc kia mù quáng không hay biết

Quỷ ma nào nạt được Thần tiên  

Trump có tinh thần Washington

Người Cha lập quốc luôn ở bên

Là người đại nhẫn và đại khí

Ắt làm đất nước được bình yên 

Chiến thắng vẹn toàn ngày không xa

Vĩnh viễn không còn lũ quỷ ma

Vĩnh viễn niềm tin nơi Thiên Chúa

Vĩnh viễn trường tồn xứ Cờ hoa!

Đoàn Thị Lam Luyến

Ngày 13 tháng 12 năm 2020

Tags:
Nếu có chứng cứ chắc chắn Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, chiến tranh có xảy ra?

Nếu có chứng cứ chắc chắn Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, chiến tranh có xảy ra?

Trước mắt ông Trump có một vấn đề lớn nhất là làm thế nào để đối phó với những thế lực trong và ngoài nước thao túng, phá hoại, can thiệp bầu cử?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất