thoat chet - Nhờ đội mũ bảo hiểm, một phụ nữ đã sống sót sau một tai nạn chết người