thoi quen - Người có 6 thói quen này có tỉ lệ mắc ung thư phổi rất cao: Hãy xem có bạn không để tránh!