Thứ hạng các tiểu bang nơi Giấc mơ Mỹ có thể trở thành hiện thực

Giấc mơ Mỹ đã chết. Hoặc có thể nó đang phát triển mạnh mẽ. Điều đó có lẽ phụ thuộc vào người bạn gửi gắm yêu cầu và nơi họ sinh sống. Giấc mơ Mỹ và làm gì để đạt được nó đã biến đổi theo thời gian.

Ở một số tiểu bang, Giấc mơ Mỹ sống động hơn nhiều so với những bang khác. Ít nhất, đó là kết luận của tạp chí US News, xếp hạng các tiểu bang về cơ hội hoàn thành Giấc mơ Mỹ dựa trên dữ liệu từ McKinsey & Company.

Cơ hội là 1 trong 8 yếu tố để tạp chí US News xếp hạng cho các tiểu bang tốt nhất. Trên thực tế, những người tham gia khảo sát coi cơ hội là thước đo quan trọng thứ tư trong phương pháp luận của bảng xếp hạng.

Để xác định xếp hạng, mỗi bang được đo bằng nhiều chỉ số phù hợp với 3 tiêu chí: cơ hội kinh tế, bình đẳng và khả năng chi trả. Hai tiêu chí sau chiếm 40% cân nhắc/tiêu chí, trong khi khả năng chi trả chiếm 20%.

Sự bất bình đẳng về thu nhập, thu nhập trung bình của hộ gia đình, tỷ lệ đói nghèo, và tỷ lệ mất an ninh lương thực dùng để đánh giá cơ hội kinh tế cho mỗi tiểu bang. Bình đẳng được đo lường thông qua giáo dục, việc làm, và khoảng cách thu nhập dựa trên giới tính, chủng tộc, và tàn tật. Chi phí sinh hoạt và nhà ở được tính bằng khả năng chi trả.

Các bang miền Nam – cả ở vùng cực  Nam và phía Tây Nam – đều có tình trạng  xếp hạng cơ hội kinh tế là kém. Những bang đi đầu trong bảng xếp hạng cũng như vậy, dù khả năng chi trả là tương đối. Tiểu bang có giá cả phải chăng nhất nằm ở giữa bảng danh sách- thứ 25.

Dưới đây, hãy thử nhìn xem những tiểu bang nào có thể mang lại cơ hội tốt nhất để hoàn thành Giấc mơ Mỹ.

50. Louisiana Cơ hội kinh tế: 49 Bình đẳng: 42 Khả năng chi trả: 19

Louisiana
Louisiana (Ảnh: Megastealer/Wikimedia Commons)

49. Mississippi Cơ hội kinh tế: 50 Bình đẳng: 27 Khả năng chi trả: 13

48. Alabama Cơ hội kinh tế: 48 Bình đẳng: 39 Khả năng chi trả: 17

47. Texas Cơ hội kinh tế: 37 Bình đẳng: 45 Khả năng chi trả: 24

46. ​​CaliforniaCơ hội kinh tế: 30 Bình đẳng: 22 Khả năng chi trả: 49

45. Arizona Cơ hội kinh tế: 38 Bình đẳng: 37 Khả năng chi trả: 34

Arizona
Arizona (Ảnh: Shutterstock)

44. New Mexico Cơ hội kinh tế: 46 Bình đẳng: 17 Khả năng chi trả: 27

43. New York Cơ hội kinh tế: 35 Bình đẳng: 5 Khả năng chi trả: 48

42. Idaho Cơ hội kinh tế: 28 Bình đẳng: 48 Khả năng chi trả: 25

41. Arkansas Cơ hội kinh tế: 47 Bình đẳng: 19 Khả năng chi trả: 12

40. Bắc Carolina Cơ hội kinh tế: 43 Bình đẳng: 24 Khả năng chi trả: 23

North Carolina
North Carolina (Ảnh: Shutterstock/digidreamgrafix)

39. Nam Carolina Cơ hội kinh tế: 36 Bình đẳng: 28 Khả năng chi trả: 26

38. Oklahoma Cơ hội kinh tế: 39 Bình đẳng: 44 Khả năng chi trả: 6

37. Montana Cơ hội kinh tế: 31 Bình đẳng: 41 Khả năng chi trả: 32

36. Florida Cơ hội kinh tế: 40 Bình đẳng: 8 Khả năng chi trả: 37

35. Utah Cơ hội kinh tế: 7 Bình đẳng: 50 Khả năng chi trả: 30

Utah
Utah (Ảnh: Aqua Mechanical/Flickr)

34. Đảo Rhode Cơ hội kinh tế: 23 Bình đẳng: 30 Khả năng chi trả: 42

33. Georgia Cơ hội kinh tế: 42 Bình đẳng: 13 Khả năng chi trả: 16

32. Oregon Cơ hội kinh tế: 24 Bình đẳng: 20 Khả năng chi trả: 45

31. Tennessee Cơ hội kinh tế: 41 Bình đẳng: 11 Khả năng chi trả: 21

30. Kentucky Cơ hội kinh tế: 45 Bình đẳng: 6 Khả năng chi trả: 8

Kentuckey
Kentucky (Ảnh: silicon640c/Flickr)

29. Connecticut Cơ hội kinh tế: 19 Bình đẳng: 34 Khả năng chi trả: 41

28. Colorado Cơ hội kinh tế: 12 Bình đẳng: 38 Khả năng chi trả: 43

27. Washington Cơ hội kinh tế: 16 Bình đẳng: 32 Khả năng chi trả: 44

26. Maine Cơ hội kinh tế: 25 Bình đẳng: 16 Khả năng chi trả: 36

25. Ohio Cơ hội kinh tế: 34 Bình đẳng: 29 Khả năng chi trả: 1

Ohio
Ohio (Ảnh: f11photo/Shutterstock)

24. South Dakota Cơ hội kinh tế: 20 Bình đẳng: 46 Khả năng chi trả: 11

23. West Virginia Cơ hội kinh tế: 44 Bình đẳng: 4 Khả năng chi trả: 9

22. Illinois Cơ hội kinh tế: 22 Bình đẳng: 31 Khả năng chi trả: 22

21. Missouri Cơ hội kinh tế: 32 Bình đẳng: 23 Khả năng chi trả: 10

20. Michigan Cơ hội kinh tế: 33 Bình đẳng: 21 Khả năng chi trả: 4

Michigan
Michigan (Ảnh: Maria Dryfhout/Shutterstock)

19. Nevada Cơ hội kinh tế: 27 Bình đẳng: 7 Khả năng chi trả: 38

18. Hawaii Cơ hội kinh tế: 4 Bình đẳng: 10 Khả năng chi trả: 50

17. North Dakota Cơ hội kinh tế: 5 Bình đẳng: 49 Khả năng chi trả: 15

16. Pennsylvania Cơ hội kinh tế: 26 Bình đẳng: 26 Khả năng chi trả: 18

15. Wyoming Cơ hội kinh tế: 9 Bình đẳng: 43 Khả năng chi trả: 29

Wyoming
Wyoming (Ảnh: Shutterstock)

14. Massachusetts Cơ hội kinh tế: 8 Bình đẳng: 15 Khả năng chi trả: 47

13. Nebraska Cơ hội kinh tế: 17 Bình đẳng: 47 Khả năng chi trả: 5

12. Kansas Cơ hội kinh tế: 21 Bình đẳng: 40 Khả năng chi trả: 7

11. Indiana Cơ hội kinh tế: 29 Bình đẳng: 35 Khả năng chi trả: 2

10. New Jersey Cơ hội kinh tế: 10 Bình đẳng: 25 Khả năng chi trả: 40

New Jersey(Ảnh: mandritoiu/Shutterstock)

9. Virginia Cơ hội kinh tế: 13 Bình đẳng: 12 Khả năng chi trả: 31

8. Wisconsin Cơ hội kinh tế: 11 Bình đẳng: 33 Khả năng chi trả: 14

7. Delaware Cơ hội kinh tế: 14 Bình đẳng: 9 Khả năng chi trả: 28

6. Vermont Cơ hội kinh tế: 18 Bình đẳng: 2 Khả năng chi trả: 33

5. Alaska Cơ hội kinh tế: 2 Bình đẳng: 18 Khả năng chi trả: 46

Alaska
Alaska (Ảnh:Flickr/Joseph)

4. Iowa Cơ hội kinh tế: 15 Bình đẳng: 3 Khả năng chi trả: 3

3. Minnesota Cơ hội kinh tế: 6 Bình đẳng: 14 Khả năng chi trả: 20

2. Maryland Cơ hội kinh tế: 3 Bình đẳng: 3 Khả năng chi trả: 39

Maryland
Maryland (Ảnh: m01229/Flickr)

1. New Hampshire Cơ hội kinh tế: 1 Bình đẳng: 1 Khả năng chi trả: 35

An Tuệ

Tags:
Vụ trộm làm thay đổi luật pháp nước Mỹ (Kỳ 1)

Vụ trộm làm thay đổi luật pháp nước Mỹ (Kỳ 1)

Quá nghèo để có thể thuê luật sư, một người đàn ông 51 tuổi đã tự bào chữa cho mình khi bị cáo buộc liên quan đến một vụ trộm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất