Thứ hạng các tiểu bang nơi Giấc mơ Mỹ có thể trở thành hiện thực

Giấc mơ Mỹ đã chết. Hoặc có thể nó đang phát triển mạnh mẽ. Điều đó có lẽ phụ thuộc vào người bạn gửi gắm yêu cầu và nơi họ sinh sống. Giấc mơ Mỹ và làm gì để đạt được nó đã biến đổi theo thời gian.

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

Ở một số tiểu bang, Giấc mơ Mỹ sống động hơn nhiều so với những bang khác. Ít nhất, đó là kết luận của tạp chí US News, xếp hạng các tiểu bang về cơ hội hoàn thành Giấc mơ Mỹ dựa trên dữ liệu từ McKinsey & Company.

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

Cơ hội là 1 trong 8 yếu tố để tạp chí US News xếp hạng cho các tiểu bang tốt nhất. Trên thực tế, những người tham gia khảo sát coi cơ hội là thước đo quan trọng thứ tư trong phương pháp luận của bảng xếp hạng.

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

Để xác định xếp hạng, mỗi bang được đo bằng nhiều chỉ số phù hợp với 3 tiêu chí: cơ hội kinh tế, bình đẳng và khả năng chi trả. Hai tiêu chí sau chiếm 40% cân nhắc/tiêu chí, trong khi khả năng chi trả chiếm 20%.

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

Sự bất bình đẳng về thu nhập, thu nhập trung bình của hộ gia đình, tỷ lệ đói nghèo, và tỷ lệ mất an ninh lương thực dùng để đánh giá cơ hội kinh tế cho mỗi tiểu bang. Bình đẳng được đo lường thông qua giáo dục, việc làm, và khoảng cách thu nhập dựa trên giới tính, chủng tộc, và tàn tật. Chi phí sinh hoạt và nhà ở được tính bằng khả năng chi trả.

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

Các bang miền Nam – cả ở vùng cực  Nam và phía Tây Nam – đều có tình trạng  xếp hạng cơ hội kinh tế là kém. Những bang đi đầu trong bảng xếp hạng cũng như vậy, dù khả năng chi trả là tương đối. Tiểu bang có giá cả phải chăng nhất nằm ở giữa bảng danh sách- thứ 25.

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

Dưới đây, hãy thử nhìn xem những tiểu bang nào có thể mang lại cơ hội tốt nhất để hoàn thành Giấc mơ Mỹ.

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

50. Louisiana Cơ hội kinh tế: 49 Bình đẳng: 42 Khả năng chi trả: 19

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹLouisiana
Louisiana (Ảnh: Megastealer/Wikimedia Commons)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

49. Mississippi Cơ hội kinh tế: 50 Bình đẳng: 27 Khả năng chi trả: 13

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

48. Alabama Cơ hội kinh tế: 48 Bình đẳng: 39 Khả năng chi trả: 17

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

47. Texas Cơ hội kinh tế: 37 Bình đẳng: 45 Khả năng chi trả: 24

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

46. ​​CaliforniaCơ hội kinh tế: 30 Bình đẳng: 22 Khả năng chi trả: 49

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

45. Arizona Cơ hội kinh tế: 38 Bình đẳng: 37 Khả năng chi trả: 34

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹArizona
Arizona (Ảnh: Shutterstock)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

44. New Mexico Cơ hội kinh tế: 46 Bình đẳng: 17 Khả năng chi trả: 27

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

43. New York Cơ hội kinh tế: 35 Bình đẳng: 5 Khả năng chi trả: 48

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

42. Idaho Cơ hội kinh tế: 28 Bình đẳng: 48 Khả năng chi trả: 25

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

41. Arkansas Cơ hội kinh tế: 47 Bình đẳng: 19 Khả năng chi trả: 12

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

40. Bắc Carolina Cơ hội kinh tế: 43 Bình đẳng: 24 Khả năng chi trả: 23

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹNorth Carolina
North Carolina (Ảnh: Shutterstock/digidreamgrafix)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

39. Nam Carolina Cơ hội kinh tế: 36 Bình đẳng: 28 Khả năng chi trả: 26

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

38. Oklahoma Cơ hội kinh tế: 39 Bình đẳng: 44 Khả năng chi trả: 6

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

37. Montana Cơ hội kinh tế: 31 Bình đẳng: 41 Khả năng chi trả: 32

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

36. Florida Cơ hội kinh tế: 40 Bình đẳng: 8 Khả năng chi trả: 37

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

35. Utah Cơ hội kinh tế: 7 Bình đẳng: 50 Khả năng chi trả: 30

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹUtah
Utah (Ảnh: Aqua Mechanical/Flickr)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

34. Đảo Rhode Cơ hội kinh tế: 23 Bình đẳng: 30 Khả năng chi trả: 42

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

33. Georgia Cơ hội kinh tế: 42 Bình đẳng: 13 Khả năng chi trả: 16

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

32. Oregon Cơ hội kinh tế: 24 Bình đẳng: 20 Khả năng chi trả: 45

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

31. Tennessee Cơ hội kinh tế: 41 Bình đẳng: 11 Khả năng chi trả: 21

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

30. Kentucky Cơ hội kinh tế: 45 Bình đẳng: 6 Khả năng chi trả: 8

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹKentuckey
Kentucky (Ảnh: silicon640c/Flickr)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

29. Connecticut Cơ hội kinh tế: 19 Bình đẳng: 34 Khả năng chi trả: 41

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

28. Colorado Cơ hội kinh tế: 12 Bình đẳng: 38 Khả năng chi trả: 43

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

27. Washington Cơ hội kinh tế: 16 Bình đẳng: 32 Khả năng chi trả: 44

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

26. Maine Cơ hội kinh tế: 25 Bình đẳng: 16 Khả năng chi trả: 36

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

25. Ohio Cơ hội kinh tế: 34 Bình đẳng: 29 Khả năng chi trả: 1

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹOhio
Ohio (Ảnh: f11photo/Shutterstock)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

24. South Dakota Cơ hội kinh tế: 20 Bình đẳng: 46 Khả năng chi trả: 11

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

23. West Virginia Cơ hội kinh tế: 44 Bình đẳng: 4 Khả năng chi trả: 9

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

22. Illinois Cơ hội kinh tế: 22 Bình đẳng: 31 Khả năng chi trả: 22

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

21. Missouri Cơ hội kinh tế: 32 Bình đẳng: 23 Khả năng chi trả: 10

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

20. Michigan Cơ hội kinh tế: 33 Bình đẳng: 21 Khả năng chi trả: 4

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹMichigan
Michigan (Ảnh: Maria Dryfhout/Shutterstock)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

19. Nevada Cơ hội kinh tế: 27 Bình đẳng: 7 Khả năng chi trả: 38

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

18. Hawaii Cơ hội kinh tế: 4 Bình đẳng: 10 Khả năng chi trả: 50

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

17. North Dakota Cơ hội kinh tế: 5 Bình đẳng: 49 Khả năng chi trả: 15

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

16. Pennsylvania Cơ hội kinh tế: 26 Bình đẳng: 26 Khả năng chi trả: 18

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

15. Wyoming Cơ hội kinh tế: 9 Bình đẳng: 43 Khả năng chi trả: 29

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹWyoming
Wyoming (Ảnh: Shutterstock)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

14. Massachusetts Cơ hội kinh tế: 8 Bình đẳng: 15 Khả năng chi trả: 47

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

13. Nebraska Cơ hội kinh tế: 17 Bình đẳng: 47 Khả năng chi trả: 5

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

12. Kansas Cơ hội kinh tế: 21 Bình đẳng: 40 Khả năng chi trả: 7

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

11. Indiana Cơ hội kinh tế: 29 Bình đẳng: 35 Khả năng chi trả: 2

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

10. New Jersey Cơ hội kinh tế: 10 Bình đẳng: 25 Khả năng chi trả: 40

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước Mỹ
New Jersey(Ảnh: mandritoiu/Shutterstock)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

9. Virginia Cơ hội kinh tế: 13 Bình đẳng: 12 Khả năng chi trả: 31

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

8. Wisconsin Cơ hội kinh tế: 11 Bình đẳng: 33 Khả năng chi trả: 14

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

7. Delaware Cơ hội kinh tế: 14 Bình đẳng: 9 Khả năng chi trả: 28

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

6. Vermont Cơ hội kinh tế: 18 Bình đẳng: 2 Khả năng chi trả: 33

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

5. Alaska Cơ hội kinh tế: 2 Bình đẳng: 18 Khả năng chi trả: 46

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹAlaska
Alaska (Ảnh:Flickr/Joseph)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

4. Iowa Cơ hội kinh tế: 15 Bình đẳng: 3 Khả năng chi trả: 3

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

3. Minnesota Cơ hội kinh tế: 6 Bình đẳng: 14 Khả năng chi trả: 20

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

2. Maryland Cơ hội kinh tế: 3 Bình đẳng: 3 Khả năng chi trả: 39

Bài viết thuộc 44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c Tin nước MỹMaryland
Maryland (Ảnh: m01229/Flickr)
Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

1. New Hampshire Cơ hội kinh tế: 1 Bình đẳng: 1 Khả năng chi trả: 35

Bài viết thuộc 8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 Tin nước Mỹ

An Tuệ

Tags:
Vụ trộm làm thay đổi luật pháp nước Mỹ (Kỳ 1)

Vụ trộm làm thay đổi luật pháp nước Mỹ (Kỳ 1)

Quá nghèo để có thể thuê luật sư, một người đàn ông 51 tuổi đã tự bào chữa cho mình khi bị cáo buộc liên quan đến một vụ trộm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất