Thủ tục cho con cái nhập quốc tịch Việt Nam đối với Kiều bào như thế nào?

* Hỏi: Em là người Việt Nam lấy chồng Đài Loan (Trung Quốc). Con em đã 4 tuổi, mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), nhưng cháu hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở Việt Nam. Hiện tại em muốn cho cháu nhập thêm quốc tịch Việt Nam thì có được không? Nếu được thì phải làm những thủ tục gì?

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

* Trả lời:

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Điều kiện nhập Bài viết thuộc 92cc227532d17e56e07902b254dfad10 Tin nước Mỹquốc tịch Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹViệt Nam:

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Theo quy định tại Điều 19 Luật quốc tịch Việt Nam 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quốc tịch Việt Nam 2014) [“Luật quốc tịch Việt Nam”] về điều kiện nhập quốc tịch đối với người nước ngoài:

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Công dân nước ngoài đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau:

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam; và

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Tuy nhiên, nếu người nhập quốc tịch là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam thì không cần phải đáp ứng điều kiện c, d và đ nêu trên.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Theo đó, trường hợp của con bạn sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam vì thuộc trường hợp là con đẻ của công dân Việt Nam và đáp ứng các điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam.

  1. Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam:
Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

2.1 Hồ sơ:

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Theo quy định tại Điều 20 Luật quốc tịch Việt Nam, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm các giấy tờ sau:

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộchiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

c) Bản khai lý lịch;

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Trường hợp của con bạn là con ruột của công dân Việt Nam nên hồ sơ sẽ được miễn các giấy tờ tại điểm (đ, e, g) nêu trên. 

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

2.2 Trình tự, thủ tục giải quyết:

  • Nơi nộp hồ sơ: Sở Tư pháp nơi con bạn đang cư trú tại Việt Nam.  
  • Thời hạn và trình tự giải quyết:
Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định việc nhập quốc tịch Việt Nam.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

(Điều 21 Luật quốc tịch Việt Nam)

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Chúc bạn thành công./.

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 

Bài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹ

Thanh Xuân, Hà Nội

Tags:
Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Người Việt sống ở nước ngoài nếu không đăng ký giữ quốc tịch sẽ bị mất, song mới có 6.000 trong khoảng 4,5 triệu kiều bào đăng ký.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất