Thủ tục xin điều chỉnh tình trạng di trú diện visa Mỹ K-1 và K-3

Sau khi đến Mỹ, bạn xin thẻ Social Security bằng cách vào trang Web này để xem thủ tục xin thẻ Social Security Number: http://www.ssa.gov/pubs/10002.html#how

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Sau khi đến Mỹ, bạn xin thẻ Social Security bằng cách vào trang Web này để xem thủ tục xin thẻ Social Security Number: http://www.ssa.gov/pubs/10002.html#how

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Ngoài ra, hai vợ chồng bạn phải đi đăng ký kết hôn nếu bạn là đương đơn diện K-1.

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Sau khi đăng ký kết hôn xong thì bạn nộp những giấy tờ sau đây:

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

1. Đơn I-485 (Application for Adjustment of Status).

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

2. Đơn I-765 (Application for Employment Authorization). Nếu bạn muốn đi làm trong khi chờ đợi xét đơn.

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

3. Đơn I-131 (Application for Travel Document). Nếu bạn muốn đi Bài viết thuộc 087408522c31eeb1f982bc0eaf81d35f Tin nước Mỹdu lịch ra khỏi Mỹ trong thời gian chờ đợi xét đơn.

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

4. Mẫu bảo trợ tài chánh I-864 và các giấy tờ liên quan đến mẫu I-864 như giấy khai thuế của IRS năm mới nhất, giấy chứng nhận việc làm và giấy chứng nhận tài khoản nhà băng.

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

5. Mẫu G-1145 (E-Notification of Application/Petition Acceptance).

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

– Mẫu này không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu bạn điền mẫu này và nộp chung với bộ hồ sơ thì Sở Nhập tịch và Bài viết thuộc 15de21c670ae7c3f6f3f1f37029303c9 Tin nước MỹDi trú Hoa Kỳ sẽ gửi email hay/và text message cho bạn khi họ nhận được bộ hồ sơ của bạn. Nếu bạn nộp mẫu G-1145 thì bạn phải để mẫu này ở trên cùng. Bạn có thể vào trang: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/ … f3d6a1RCRD của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để tải mẫu G-1145 và hướng dẫn xuống máy.

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Kèm theo những đơn nói ở trên, hai vợ chồng bạn phải nộp bản sao giấy khai sanh của bạn, bản sao giấy kết hôn, bản sao giấy nhập tịch hay giấy chứng nhận quốc tịch Mỹ của người bảo lãnh, bản sao mẫu I-94 (giấy nhập cảnh Mỹ) của bạn, bản sao giấy chấp thuận đơn bảo lãnh I-129F (NOA2) nếu bạn là đương đơn diện K-1 hoặc đơn bảo lãnh I-130 (NOA2) nếu bạn là đương đơn diện K-3, bản sao hộ chiếu của bạn và hai tấm hình khổ hộ chiếu của bạn với tên họ của bạn viết phía sau.

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Riêng về kết quả khám sức khỏe, vì bạn đã khám bệnh bên Bài viết thuộc a96b65a721e561e1e3de768ac819ffbb Tin nước MỹViệt Nam. Do đó, bạn không cần khám sức khỏe lại nếu bạn nộp đơn I-485 trong vòng một năm sau khi khám sức khỏe tại Việt Nam. Dù bạn không phải khám sức khỏe lại, bạn vẫn cần phải điền một vài phần trong mẫu I-693 và nhờ một bác sĩ chứng mẫu I-693. Bạn sẽ phải điền phần 1 của mẫu I-693 và nộp kèm với mẫu DS-3025 hay bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng bạn đã chích ngừa xong những mũi bắt buộc ở Việt Nam trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Nếu bạn không có mẫu DS-3025 thì bạn phải nộp cho bác sĩ đủ bằng chứng về tiền sử chích ngừa của bạn. Nếu bạn không có bằng chứng về tiền sử chích ngừa của bạn, bác sĩ có thể yêu cầu bạn chích ngừa lại những mũi bắt buộc trước khi điền mẫu I-693. Bác sĩ sẽ điền phần 2 và phần 5 của mẫu I-693. Sau khi điền xong mẫu I-693, bác sĩ sẽ bỏ mẫu I-693 vào một bao thư dán kín lại trước khi trao lại cho bạn.

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Để tìm bác sĩ có thẩm quyền gần nơi bạn ở, bạn có thể vào trang Web: https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?actio … e_type=CIV của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Những đơn nêu lên ở trên có thể tải xuống ở trang Web (nhìn lên trên ở Mẫu đơn di trú) của Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS)

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Toàn bộ giấy tờ nói trên gởi về:

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

U.S. Citizenship and Immigration Services

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

P.O. Box 805887

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Chicago, IL 60680-4120

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Nếu bạn là đương đơn diện K-1 và nếu bạn không kết hôn trong vòng 90 ngày, bạn sẽ phải nộp thêm mẫu đơn I-130. Lúc bấy giờ, bạn phải trả thêm tiền đơn cho mẫu I-130.

Bài viết thuộc 4b04a686b0ad13dce35fa99fa4161c65 Tin nước Mỹ

Theo hopphaphoalanhsu

Tags:
Ông Trump nói Nhật Bản nên bắn hạ tên lửa Triều Tiên bay qua

Ông Trump nói Nhật Bản nên bắn hạ tên lửa Triều Tiên bay qua

Tổng thống Mỹ nói rằng ông không hiểu vì sao Nhật Bản không bắn hạ các tên lửa Triều Tiên phóng thử qua lãnh thổ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất