Thường trú nhân có thể rời khỏi Mỹ quá 1 năm?

Theo Luật Di trú Mỹ, những thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ, có thẻ xanh có điều kiện hoặc thẻ xanh vĩnh viễn, đều có quyền hạn như nhau về việc ra vào nước Mỹ không giới hạn số lần, nếu việc đi lại này xảy ra trước ngày hết hạn của thẻ xanh.

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Quyền xuất nhập cảnh Mỹ của thường trú nhân

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Thường trú nhân được phép tự do đi lại và cư trú tại một quốc gia khác ngoài Bài viết thuộc eddea82ad2755b24c4e168c5fc2ebd40 Tin nước Mỹnước Mỹ trong thời gian liên tiếp tối đa không quá một năm mà không cần thông báo, không cần phải xin phép chính quyền địa phương, cũng không cần phải nộp đơn xin Giấy phép Tái Nhập cảnh (Re-Entry Permit) để trở về Mỹ. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý nhập cảnh Mỹ, cảnh sát hải quan có quyền từ chối những thường trú nhân đã rời khỏi Mỹ hơn 6 tháng mà không có lý do chính đáng. Vì vậy, trước khi các thường trú nhân có ý định rời khỏi Mỹ hơn 6 tháng và mong muốn trở lại Mỹ một cách hợp pháp và bình an vô sự thì họ nên chuẩn bị cho mình những bằng chứng và lời giải trình chính đáng.  

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e Tin nước MỹThường trú nhân được quyền xuất nhập cảnh khỏi Mỹ

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Thường trú nhân hợp pháp được quyền xuất-nhập cảnh Mỹ trong một số điều kiện nhất định

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Đồng thời, những lần xuất cảnh Mỹ quá 6 tháng sẽ ảnh hưởng đến yếu tố sống liên tục 3 năm hoặc 5 năm trên đất Mỹ khi nộp đơn xin thi nhập Quốc Tịch sau này do thời gian cư trú liên tục sẽ phải tính trở lại từ đầu.

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Vì vậy, thường trú nhân ĐƯỢC PHÉP nhưng KHÔNG NÊN rời khỏi Mỹ quá 6 tháng đến 1 năm và khi trở lại nên có lý do chính đáng. 

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Thị thực tái nhập cảnh Mỹ (SB-1)

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Thường trú nhân sống ở nước ngoài trên một năm mà không được sự cho phép của Sở Bài viết thuộc 06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 Tin nước MỹDi Trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) sẽ được xem như tự từ bỏ tình trạng cư trú hợp pháp của mình ở Mỹ và có thể sẽ mất tình trạng thường trú nhân.

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e Tin nước MỹThị thực SB-1

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

SB1- thị thực giúp thường trú nhân quay trở về Mỹ

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Thường trú nhân được xem như từ bỏ tình trạng cư trú tại Mỹ có thể xin cấp một loại thị thực “đặc biệt”, còn được biết là “thị thực SB-1”.  Để hội đủ điều kiện lấy lại tình trạng cư trú, đương đơn cần phải chứng minh cho viên chức Lãnh sự rằng: 

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

•    Thường trú nhân vẫn có những ràng buộc ở Mỹ và mong muốn quay trở về sau thời gian trên 1 năm ở nước ngoài.

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

•    Thường trú nhân đã không thể quay trở về Mỹ như dự định vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của đương đơn.

Bài viết thuộc 0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f Tin nước Mỹ

Hoàn tất những thủ tục, mẫu đơn cần thiết và chuẩn bị thông tin, kiến thức, bằng chứng và tâm lý để thành công lấy được Bài viết thuộc 9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e Tin nước Mỹvisa tái nhập cảnh Mỹ khi phỏng vấn tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tags:
Đối phó ‘đại thảm họa’, Mỹ đã xây dựng hệ thống trú ẩn khắp nước Mỹ?

Đối phó ‘đại thảm họa’, Mỹ đã xây dựng hệ thống trú ẩn khắp nước Mỹ?

Các hầm trú ẩn nằm rải rác khắp nước Mỹ là một phần trong chiến lược của chương trình bảo vệ các quan chức hàng đầu của Mỹ, trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất