THƯỜNG TRÚ NHÂN ĐƯỢC BẢO LÃNH NHỮNG AI SANG MỸ ĐỊNH CƯ

Những người được cấp thẻ xanh xác nhận tình trạng thường trú nhân tại Mỹ được phép bảo lãnh thân nhân sang Mỹ định cư. Tuy nhiên quyền lợi của thẻ xanh còn nhiều hạn chế, chỉ bảo lãnh được vợ/ chồng và các con độc thân.

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Những trường hợp được thường trú nhân bảo lãnh

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân bảo lãnh cho vợ/chồng: 

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân phải thực hiện các tiến trình giống như là một công dân Hoa Kỳ kết hôn tại Bài viết thuộc 43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b Tin nước MỹViệt Nam trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ/chồng của mình. Sau khi có giấy chứng nhận kết hôn, thường trú nhân phải nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ/chồng của mình với Sở Bài viết thuộc d4c2e4a3297fe25a71d030b67eb83bfc Tin nước MỹDi Trú (USCIS). Tuy nhiên, việc bảo lãnh này phải chờ đợi theo ưu tiên F2A như trên lịch chiếu kháng. 

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 8d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e Tin nước MỹThường trú nhân được bảo lãnh vợ/ chồng

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân được phép bảo lãnh vợ/ chồng

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh vợ/ chồng được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm Thời gian chờ đợi từ 6 đến 8 tháng. 

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân bảo lãnh cho con chưa có gia đình dưới 21 tuổi:

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho con chưa có gia đình dưới 21 tuổi. Tuy nhiên, việc bảo lãnh này phải chờ đợi theo ưu tiên F2A theo như trên Lịch chiếu kháng.

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cho con được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 5 - 7 tháng.

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân bảo lãnh cho con chưa có gia đình trên 21 tuổi:

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho con chưa có gia đình trên 21 tuổi. Tuy nhiên, việc bảo lãnh này phải chờ đợi theo diện ưu tiên F2B theo như Lịch chiếu kháng

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 5 - 17 tháng

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Những trường hợp thường trú nhân không được bảo lãnh

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Không được bảo lãnh cha mẹ: Luật Di Trú Hoa Kỳ không cho phép thường trú nhân (thẻ xanh) được nộp đơn bảo lãnh định cư cho cha mẹ. Do đó thường trú nhân phải nộp đơn xin thi quốc tịch. Sau khi có giấy chứng nhận nhập tịch Hoa Kỳ là có thể tiến hành mở hồ sơ bảo lãnh định cư cho cha mẹ.

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 8d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e Tin nước MỹThường trú nhân không được phép bảo lãnh cha mẹ

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân không được phép bảo lãnh cha/ mẹ

Bài viết thuộc 362e80d4df43b03ae6d3f8540cd63626 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân không thể bảo lãnh cho con đã có gia đình nên con được bảo lãnh của thường trú nhân phải là độc thân trong suốt thời gian người bảo lãnh là thường trú nhân. Nếu con được bảo lãnh có gia đình khi người bảo lãnh vẫn là thường trú nhân thì hồ sơ bảo lãnh sẽ bị hủy bỏ.

Tags:
California chuẩn bị cho tình huống tấn công hạt nhân từ Triều Tiên

California chuẩn bị cho tình huống tấn công hạt nhân từ Triều Tiên

Khi căng thẳng Triều Tiên và Hoa Kỳ đang leo thang, các quan chức tiểu bang California đang chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất là bị tấn công hạt nhân từ Bình Nhưỡng, theo NTD.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất