Thường trú nhân xin Số An Sinh Xã Hội

Là một thường trú nhân, bạn hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội, đây là số do chính phủ Hoa Kỳ cấp nhằm theo dõi thu nhập và các trợ cấp mà bạn có thể được hưởng.

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Số An Sinh Xã Hội cũng được các tổ chức tài chính và những cơ quan khác, như trường học, sử dụng để nhận dạng. Bạn có thể phải cung cấp Số An Sinh Xã Hội khi thuê căn hộ hoặc mua nhà.

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 7ce3284b743aefde80ffd9aec500e085 Tin nước Mỹsố an sinh xã hội mỹ

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Thường trú nhận hội đủ điều kiện xin Số An Sinh Xã Hội

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

An Sinh Xã Hội là chương trình của chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp cho một số người lao động đã nghỉ hưu và gia đình của họ; một số người lao động khuyết tật và gia đình; một số thân nhân của người lao động đã qua đời. Cơ quan chính phủ phụ trách chương trình An Sinh Xã Hội được gọi là Sở An Sinh Xã Hội (SSA).

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Bạn không cần điền đơn xin hoặc đến văn phòng An Sinh Xã Hội để xin Số An Sinh Xã Hội nếu hồi đủ các điều kiện sau:

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

- Đã xin thẻ hoặc Số An Sinh Xã Hội khi làm đơn xin thị thực nhập cư;

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

- Đã làm đơn xin thị thực nhập cư trong tháng 10 năm 2002 hoặc sau đó; và

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

- Từ 18 tuổi trở lên khi tới Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Trong trường hợp này, thông tin cần thiết để cấp Số An Sinh Xã Hội đã được Bộ Ngoại Giao và Bộ An Ninh Nội Địa gửi tới Sở An Sinh Xã Hội (SSA). Sở An Sinh Xã Hội sẽ cấp cho bạn Số An Sinh Xã Hội và gửi thẻ An Sinh Xã Hội của bạn qua đường bưu điện tới cùng địa chỉ mà USCBài viết thuộc a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66 Tin nước MỹIS đã sử dụng để gửi thẻ Thường Trú Nhân cho bạn. Bạn sẽ nhận được thẻ An Sinh Xã Hội trong vòng ba tuần sau khi tới Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được thẻ của mình trong vòng ba tuần sau khi tới Hoa Kỳ, hãy liên lạc ngay với SSA. Bên cạnh đó, hãy liên lạc ngay với SSA nếu bạn thay đổi địa chỉ nhận thư trước khi nhận được thẻ An Sinh Xã Hội.

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 7ce3284b743aefde80ffd9aec500e085 Tin nước Mỹvăn phòng xin số an sinh xã hội

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Văn phòng xin số An Sinh Xã Hội địa phương

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Bạn phải đến văn phòng An Sinh Xã Hội để xin Số An Sinh Xã Hội nếu gặp phải các vấn đề sau:

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

- Không yêu cầu cấp Số An Sinh Xã Hội hoặc thẻ An Sinh Xã Hội khi xin thị thực nhập cư;

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

- Nộp đơn xin thị thực nhập cư trước tháng 10 năm 2002; hoặc

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

- Dưới 18 tuổi khi tới Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Đại diện An Sinh Xã Hội sẽ giúp bạn nộp đơn xin Số An Sinh Xã Hội. Mang theo giấy tờ sau đây khi bạn đi nộp đơn:

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

- Giấy khai sinh hoặc những giấy tờ khác như hộ chiếu cho biết năm sinh và nơi sinh.

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

- Giấy tờ cho biết tình trạng nhập cư, bao gồm cả giấy phép lao động tại Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

- Giấy tờ này có thể là Thẻ Thường Trú Nhân hoặc hộ chiếu có đóng dấu nhập cư hoặc nhãn thị thực.

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Sở An Sinh Xã Hội sẽ gửi Số An Sinh Xã Hội qua đường bưu điện cho bạn. Quý vị sẽ nhận được thẻ An Sinh Xã Hội khoảng hai tuần sau khi Sở An Sinh Xã Hội nhận được đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Nếu SSA cần xác minh bất kỳ tài liệu nào thì sẽ mất thêm thời gian để nhận Số An Sinh Xã Hội.     

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về SSA tại:

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Website: https://www.ssa.gov/

Bài viết thuộc 04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc Tin nước Mỹ

Gọi 1-800-772-1213 hoặc 1-800-325-0778 (dành cho người khiếm thính) từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. (Nếu bạn không nói được tiếng Anh, hãy nói với người trả lời điện thoại rằng bạn không nói được tiếng Anh. Họ sẽ tìm thông dịch viên miễn phí để giúp bạn).

Tags:
Việt Nam giải phẫu thành công bệnh lạ chưa từng gặp trên thế giới

Việt Nam giải phẫu thành công bệnh lạ chưa từng gặp trên thế giới

Bệnh viện Trưng Vương, Sài Gòn, vừa giải phẫu thành công một ca bệnh lần đầu ghi nhận tại Việt Nam, trên thế giới cũng chưa từng gặp căn bệnh này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất