Giao thức DeFi Bastion Protocol chuẩn bị phát hành token BSTN trên Near Protocol

Giao thức DeFi Bastion Protocol chuẩn bị phát hành token BSTN trên Near Protocol

Bastion, giao thức DeFi lớn nhất trên blockchain Near, chuẩn bị phát hành token BSTN và airdrop cho người dùng.

1