California kêu gọi cư dân ghi danh lấy Real ID gấp vì sắp đến hạn chót

California kêu gọi cư dân ghi danh lấy Real ID gấp vì sắp đến hạn chót

Giới hữu trách giao thông California đang kêu gọi cư dân đến DMV để ghi danh lấy bằng lái Real ID vì hạn chót là Tháng Mười.