Những điều cần biết khi gặp động đất ở Nam California

Những điều cần biết khi gặp động đất ở Nam California

Động đất là một chuyện thường xảy ra ở California, nhưng vẫn làm nhiều người bối rối, không biết chuẩn bị hay ứng xử ra sao. Vì vậy, tạp chí Westways của AAA đưa một số thông tin cần thiết cho cư dân ở Nam California.