Giáo viên trường Mỹ bị sa thải ngay sau khi kết hôn đồng giới

Giáo viên trường Mỹ bị sa thải ngay sau khi kết hôn đồng giới

Một phụ huynh cho biết: "Thật không thể tin nổi, chúng ta đang sống ở năm 2018 và bạn vẫn có thể mất việc chỉ vì chọn yêu ai đó."