Cụm dịch Nhà Trắng có ca Covid-19 mới

Cụm dịch Nhà Trắng có ca Covid-19 mới

Marc Short, Chánh văn phòng của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đánh dấu ca Covid-19 mới trong “cụm dịch” ở Nhà Trắng.