Quân đội Mỹ có thể từ chối bắn đại bác chia tay Trump

Quân đội Mỹ có thể từ chối bắn đại bác chia tay Trump

Lầu Năm Góc được cho là đã từ chối đề nghị của Trump về việc tổ chức lễ chia tay với 21 phát đại bác khi ông rời nhiệm sở.