Con trai Trump nói cha là tương lai đảng Cộng hòa

Con trai Trump nói cha là tương lai đảng Cộng hòa

Donald Trump Jr., con trai lớn của cựu tổng thống Mỹ, nói Trump chính là "tương lai của đảng Cộng hòa" và đang tiếp tục đấu tranh cho người Mỹ.