3 kịch bản COVID-19 ở Mỹ trong thời gian tới

3 kịch bản COVID-19 ở Mỹ trong thời gian tới

Trong tháng tới, nước Mỹ có thể đối mặt với một trong ba kịch bản COVID-19. Yếu tố quyết định chính là hành vi của người dân – một trong những thứ khó đoán định nhất.