Những 'quả bom' về Trump chực chờ phát nổ

Những 'quả bom' về Trump chực chờ phát nổ

Trump nổi tiếng là tổng thống Mỹ với nhiều quyết sách bất ngờ và khó đoán. Nhưng nhiều người tự hỏi còn điều gì chưa biết về ông.