Bão Florence gây thiệt hại ít nhất $44 tỷ

Bão Florence gây thiệt hại ít nhất $44 tỷ

Một cơ quan nghiên cứu kinh tế hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, đưa ra ước tính rằng tới nay bão Florence đã gây thiệt hại khoảng $44 tỷ, cả về tài sản và sản xuất.