Số người chết tại Paradise nâng lên 48, nhiều người mất tích vẫn đang được tìm kiếm

Số người chết tại Paradise nâng lên 48, nhiều người mất tích vẫn đang được tìm kiếm

Số người thiệt mạng bởi trận hỏa hoạn tồi tệ nhất California đã tăng lên đến 48 kể từ thứ Ba, các nhà chức trách vẫn tiếp tục liên kết với các thành viên trong gia đình và nỗ lực tìm kiếm trong tuyệt vọng những người còn mất tích.