Kiếm hàng triệu USD nhờ kinh doanh kính râm trẻ em

Kiếm hàng triệu USD nhờ kinh doanh kính râm trẻ em

Công ty Babiators của Mỹ kiếm được gần 5 triệu USD trong năm 2017 nhờ kinh doanh kính râm trẻ em.