Vùng Vịnh: Hàng loạt cơn bão sắp đổ bộ trong 7 ngày tới

Vùng Vịnh: Hàng loạt cơn bão sắp đổ bộ trong 7 ngày tới

Dự kiến tháng 1 này là thời gian ướt át cho Vùng Vịnh Bay Area.