Lớp học dạy trẻ bắn súng tại Mỹ

Lớp học dạy trẻ bắn súng tại Mỹ

Nhiều vị phụ huynh Mỹ còn muốn con em mình có khả năng tự vệ cao hơn bằng cách gửi con tới những lớp học dạy bắn súng.