Con trai rối loạn tâm lý bị cảnh sát đ.á.n.h c.h.ế.t, gia đình kiện Anaheim

Con trai rối loạn tâm lý bị cảnh sát đ.á.n.h c.h.ế.t, gia đình kiện Anaheim

Một gia đình ở Anaheim khởi kiện thành phố vì hai cảnh sát viên đ.á.n.h c.h.ế.t con trai 38 tuổi, bị rối loạn tâm lý của họ hồi Tháng Mười, 2018.