Tỷ phú chi hàng chục triệu USD luận tội Trump

Tỷ phú chi hàng chục triệu USD luận tội Trump

Steyer từng cho rằng Trump nên bị phế truất vì đưa nước Mỹ tới bờ vực chiến tranh hạt nhân, cản trở công lý và tự do báo chí.