Đệ nhất phu nhân Melania Trump phản đối chính sách nhập cư của chồng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump phản đối chính sách nhập cư của chồng

Bà Melania Trump nói bà “ghét phải thấy” cảnh trẻ em bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới và cho rằng chính phủ không chỉ cần điều hành bằng pháp luật mà phải bằng cả trái tim.