Sơn trắng các đường phố ở Los Angeles

Sơn trắng các đường phố ở Los Angeles

Chỉ trong 5 năm qua, nhiệt độ mặt đường ở thành phố Los Angeles bang California nước Mỹ đã tăng thêm 2 độ. Chính quyền thành phố hết sức lo lắng và họ đã và đang tìm mọi cách để ngăn chặn tình trạng nóng lên đó.