Tại sao Mỹ lại hoãn lệnh cấm vận cho Huawei thêm 90 ngày?

Tại sao Mỹ lại hoãn lệnh cấm vận cho Huawei thêm 90 ngày?

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã cho Huawei thêm 90 ngày trước khi lệnh cấm vận có hiệu lực. Lý do đến từ chính các doanh nghiệp đang mua hàng của Huawei tại Mỹ.