Trump quyên được số tiền kỷ lục chỉ sau một ngày tái tranh cử

Trump quyên được số tiền kỷ lục chỉ sau một ngày tái tranh cử

Tổng thống Mỹ nhận được số tiền quyên góp gần 25 triệu USD, bỏ xa các ứng viên khác trong nỗ lực gây quỹ cho chiến dịch tranh cử 2020.