Nước lũ cuốn phăng cây cầu ở Mỹ

Nước lũ cuốn phăng cây cầu ở Mỹ

Nước lũ chảy xiết phá hủy một cây cầu, trong khi thống đốc Texas ban bố tình trạng thảm họa đối với 18 hạt trong bang.