Ăn cắp xe, bị cảnh sát đuổi theo qua nhiều quận hạt ở Nam California

Ăn cắp xe, bị cảnh sát đuổi theo qua nhiều quận hạt ở Nam California

Hai nghi can ăn cắp xe ở Santa Ana bị cảnh sát đuổi theo qua nhiều quận hạt ở Nam California, cuối cùng bị b.ắ.t ở Newport Beach hôm Thứ Năm, 21 Tháng Hai.