Mỹ xử vụ lừa đảo 73 triệu USD

Mỹ xử vụ lừa đảo 73 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo 21 người gốc Ấn Độ vừa bị k.ế.t á.n t.ù vì l.ừ.a đ.ả.o hàng ngàn người nhập cư, chiếm đoạt khoảng 73 triệu USD (1.679 tỉ đồng).