Cư dân Florida được sở thuế bồi hoàn lầm $980,000 nhưng không muốn trả lại

Cư dân Florida được sở thuế bồi hoàn lầm $980,000 nhưng không muốn trả lại

Trung bình số tiền thuế bồi hoàn lại cho người đi làm ở Mỹ chỉ vào khoảng $2,000. Nhưng một ông ở Florida, có lợi tức thật sự chưa tới $3,500 đã nhận được chi phiếu bồi hoàn tới $980,000 và nay không muốn trả lại.