3 em nhỏ Mỹ thiệt mạng vì mắc kẹt trong tủ đông lạnh

3 em nhỏ Mỹ thiệt mạng vì mắc kẹt trong tủ đông lạnh

Khi ba em nhỏ chui vào tủ đông, cánh cửa đóng lại khiến khóa sập xuống làm các em không thể thoát ra ngoài.