Khảo sát ở Mỹ: Hàng nghìn nhà nữ kinh tế học từng bị quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c

Khảo sát ở Mỹ: Hàng nghìn nhà nữ kinh tế học từng bị quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c

Nhiều nhà nữ kinh tế học ở Mỹ đã phải đối phó với hành vi quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c và phân biệt giới tính ở nơi làm việc suốt nhiều năm qua.