Đảng Dân chủ để ngỏ khả năng luận tội Trump sau báo cáo của Mueller

Đảng Dân chủ để ngỏ khả năng luận tội Trump sau báo cáo của Mueller

Lãnh đạo đảng Dân chủ úp mở về khả năng luận tội ông chủ Nhà Trắng khi 18 tháng nữa là nhiệm kỳ tổng thống của Trump kết thúc.