Donald J Trump răn đe mạng xã hội về quyền Tự do ngôn luận

Donald J Trump răn đe mạng xã hội về quyền Tự do ngôn luận

Hôm nay Tổng thống Donald J Trump đã viết trên Twitter về quyền Tự do ngôn luận trên mạng xã hội., một cách nhắn nhe với các ông chủ của hai trang mạng xã hội Facebook và Twitter