Cuộc đấu khẩu của Trump ở Nhà Trắng

Cuộc đấu khẩu của Trump ở Nhà Trắng

Phe Dân chủ giận dữ bỏ về khi Trump gọi Chủ tịch Hạ viện Pelosi là "chính trị gia hạng ba" giữa cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 16/10.