Ba người con ông Trump xuất chiêu ủng hộ cha tái đắc cử

Ba người con ông Trump xuất chiêu ủng hộ cha tái đắc cử

Không có míttinh tranh cử do dịch COVID-19, ba người con đầu của Tổng thống Trump đã ngấm ngầm mở đầu chiến dịch gây ảnh hưởng cho cha trên truyền thông và mạng xã hội.