Trump không đọc cảnh báo 'Mỹ thất thủ' trước Covid-19

Trump không đọc cảnh báo 'Mỹ thất thủ' trước Covid-19

Trump nói chưa từng đọc tài liệu cảnh báo nguy cơ "Mỹ thất thủ" trước Covid-19 được cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro công bố hồi tháng 1.