Cậu bé 6 tuổi kiếm 250 tỷ đồng hàng năm nhờ đánh giá đồ chơi trên mạng

Cậu bé 6 tuổi kiếm 250 tỷ đồng hàng năm nhờ đánh giá đồ chơi trên mạng

Mới 6 tuổi nhưng Ryan đã kiếm được 11 triệu USD trong năm 2017 nhờ vào các video đánh giá sản phẩm đồ chơi.