Bảo mẫu b.ắ.t trẻ nằm ngửa, đổ thức ăn liên tục vào miệng và đ.á.n.h

Bảo mẫu b.ắ.t trẻ nằm ngửa, đổ thức ăn liên tục vào miệng và đ.á.n.h

Làm việc với công an phường Chính Gián (Đà Nẵng), chủ nhóm trẻ Mẹ Mười thừa nhận đã b.ạ.o h.à.n.h các bé.