Bay thẳng đến Mỹ có thể lỗ hơn 30 triệu USD mỗi năm

Bay thẳng đến Mỹ có thể lỗ hơn 30 triệu USD mỗi năm

Dù được đánh giá là có nhiều tiềm năng nhưng để thực hiện được đường bay thẳng Việt Nam – Mỹ, những năm đầu hãng hàng không phải chịu lỗ lớn.