Nguồn tin báo chính quyền Trump chọn Việt Nam là nơi tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nguồn tin báo chính quyền Trump chọn Việt Nam là nơi tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Các quan chức thuộc chính quyền Trump có kế hoạch tới Việt Nam để tham gia hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, những người có thông tin về vấn đề này nói với Bloomberg.