Thời vua Minh Mạng, lãnh thổ Việt Nam rộng gấp 1,7 lần hiện nay

Thời vua Minh Mạng, lãnh thổ Việt Nam rộng gấp 1,7 lần hiện nay

Thời nhà Nguyễn vào thế kỷ 19, lãnh thổ Việt Nam hết sức rộng lớn. Đỉnh điểm vào thời vua Minh Mạng, lãnh thổ Việt Nam rộng 575.000 km2, gấp 1,7 lần so với diện tích ngày nay. Vậy lãnh thổ Việt Nam thời nhà Nguyễn gồm những vùng đất nào mà có thể rộng lớn đến vậy?