Mỹ muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực trên biển

Mỹ muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực trên biển

Đô đốc Mỹ khẳng định hợp tác quốc phòng hai nước dựa trên lợi ích chiến lược chung và tăng năng lực bảo vệ chủ quyền, thực thi luật pháp trên biển cho Việt Nam.