31 doanh nghiệp xuất tôm sang Mỹ được hưởng mức thuế 0%

31 doanh nghiệp xuất tôm sang Mỹ được hưởng mức thuế 0%

Hai doanh nghiệp xuất khẩu tôm là bị đơn bắt buộc và 29 doanh nghiệp bị đơn tự nguyện của Việt Nam hưởng mức thuế 0% khi xuất khẩu sang Mỹ.