8 điều người Việt cho là chuyện thường, khách Tây thấy kỳ quặc

8 điều người Việt cho là chuyện thường, khách Tây thấy kỳ quặc

Người Việt có thể coi việc mặc đẹp khi đi xem phim là hiển nhiên, nhưng người Mỹ lại cảm thấy điều đó khá kỳ lạ.